PC 240LC-11 Long reach..Gå in och kolla under bandgrävare….